slide 1 slide 2 slide 2 slide 2

vaše sny, naše riešenia

Viac


Profil Firmy

Spoločnosť Synergon a.s. je mladou, dynamicky sa rozvíjajúcou spoločnosťou pôsobiacou v oblasti informačných technológií. Spoločnosť vznikla v roku 2012 ako spoločnosť s ručením obmedzeným. V priebehu roka 2014 sme naše pôsobenie rozšírili v regióne Bratislavy a Liptovského Mikuláša založením našich pobočiek. V roku 2015 sme sa transformovali na akciovú spoločnosť.

Sme spoločnosťou, ktorá vie, že poskytovať kvalitné riešenia a služby pre našich zákazníkov je v neustále sa meniacom a trhovom prostredí len minimum z toho, čo naši zákazníci požadujú, a preto im poskytujeme vždy niečo viac.

Pozeráme sa na našu činnosť nielen z pohľadu dodávateľa, ale aj z pohľadu zákazníka dennodenne používajúceho nami navrhnuté a nasadené informačné prostredie a spoliehajúceho sa v prípade potreby na služby našich špecialistov. Poskytovanie výpočtových prostriedkov a služieb, od ktorých závisí  zákazníkova produkčná alebo obchodná a administratívna činnosť je záväzok a zodpovednosť, ktorú si uvedomujeme a od ktorej odvíjame všetky naše činnosti.

Veríme, že pre našich zákazníkov sme a aj neustále budeme spoľahlivým partnerom.


Predstavenstvo

Ing. Marián Zolcer

predseda predstavenstva

riaditeľ pre obchodné stratégie

Ing. Richard Tannhauser

člen predstavenstva

generálny riaditeľ

Ing. Branislav Školník

člen predstavenstva

projektová príprava a vedenie

Etický kódex

• Záujmy zákazníka sú pre nás prvoradé
• Našu činnosť vykonávame nezávisle, profesionálne s maximálnym ohľadom na etické, spoločenské a morálne pravidlá
• Vyhýbame sa situáciám, ktoré by viedli ku konfliktu záujmov
• Zákazníkovi poskytujeme výhradne informácie založené na objektívnych skutočnostiach a faktoch
• Zákazník má právo byť informovaný o všetkých možných rizikách a obmedzeniach vyplývajúcich z povahy poskytovaných riešení a dodávok
• Cena za naše poskytované dodávky a služby neobsahuje žiadne skryté poplatky a jej z nej zrejmý rozsah poskytovaných služieb a dodávok
• Nikdy nezneužívame naše odborné znalosti a skúsenosti voči zákazníkom ktorí nemajú dostatočný prehľad v IT technológiách
• Dodržiavame dohodnutú platobnú disciplínu voči všetkým našim dodávateľom a partnerom
• Uchádzame sa a realizujeme len také zákazky ktoré vieme vykonať na dostatočnou odbornou spôsobilosťou , v stanovenom termíne a rozsahu
• Dodržiavame ustanovenie zákona o ochrane osobných údajov ako aj zásady informačnej bezpečnosti
• Garantujeme dodržiavanie obchodného tajomstva a dôvernosť informácií získaných od tretích strán
• Konanie a správanie iných dodávateľov a partnerov pred zákazníkom nekomentujeme
• Aktivít ktoré sú v rozpore s legislatívou alebo  dobrými mravmi sa nezúčastňujeme priamo ani prostredníctvom tretích strán
• Našim konaním hájime dobré meno firmy a dobré meno našich zákazníkov
• Pri našej činnosti dodržiavame platné dohody so zákazníkom bez ohľadu na ich formu a okolnosti

ISO Systém riadenia kvality

Spoločnosť Synergon má zavedený systém manažérstva kvality pre hlavné oblasti svojho pôsobenia od roku 2014.

Systém kvality certifikovala renomovaná certifikačná spoločnosť QECON, spol. s.r.o. Certifikát platí pre vývoj, predaj, realizáciu a servis v oblasti IT. Taktiež pre oblasť vzdelávania zákazníkov v IT.

Zavedený systém manažérstva kvality predstavuje pre našich zákazníkov a obchodných partnerov záruku, že nami poskytované riešenia a služby realizujeme podľa overených štandardov a postupov v snahe garantovať najvyššiu kvalitu.

Politika kvality


Motto: Spokojný zákazník je naším prvoradým cieľom.


• Navrhovať, predávať, realizovať a poskytovať servis produktov podľa požiadaviek zákazníkov, vrátane zaškolenia zákazníkov
• Vytvárať podmienky a vyčleňovať potrebné zdroje na kvalitnú realizáciu požiadaviek zákazníkov
• Vytvárať partnerské vzťahy s dodávateľmi založené na vzájomnej dôvere kvalitným splnením požiadaviek
• Reklamáciám radšej predchádzať ako ich riešiť
• Identifikovať nezhody a pri ich výskyte neodkladne prijímať príslušné nápravné alebo preventívne opatrenia
• Identifikovať úroveň a druh nevyhnutného ďalšieho zlepšovania spoločnosti, aby spoločnosť bola ešte úspešnejšia
• Periodicky preskúmavať stanovenú politiku kvality s ohľadom na jej trvalú vhodnosť
• Neustále uplatňovať princíp prevencie pred princípom odhaľovania nezhôd

Partneri


Produkty a Projekty

Pre zobrazenie detailov prosím kliknite na zvolený produkt

Kariéra

Synergon je stabilná spoločnosti s centrálou pôsobiacou v centre Slovenska, ktorá si uvedomuje, že jej najväčšie aktívum sa skrýva v zamestnancoch tvoriacich skutočnú pridanú hodnotu spoločnosti a ktorí si uvedomujú svoje miesto v kolektíve aj vo vzťahu k zákazníkom. Napriek mladému veku spoločnosti má vo svojich radoch ľudí pôsobiacich v tejto oblasti už takpovediac od vzniku slovenského trhu s výpočtovou technikou.

Tak ako spoločnosť rastie, pribúdajú nové projekty a riešenia pre našich zákazníkov. S novými zákazkami vzniká potreba nových pracovníkov, ktorí by v spolupráci s nami vytvorili stabilný základ pre budúce pôsobenie spoločnosti a prispeli k jej ďalším úspechom.

Novým zamestnancom poskytuje možnosť dostať sa k zaujímavej práci, rozvíjať svoj pracovný a odborný potenciál v mladom a družnom kolektíve s náležitým finančným ohodnotením.

V prípade záujmu pracovať v našej spoločnosti je možné zaslať svoj životopis na firemnú adresu kariera@synergon.sk.
V zmysle Zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov prosíme pripojiť k žiadosti aj súhlas so spracovaním osobných údajov za účelom výberu uchádzačov.

Aktuálne pracovné ponuky


Samostatný servisný IT Technik
(mladší špecialista )
• Miesto práce: Bratislava a okolie
• Termín nástupu: ASAP resp. dohodou
• Druh pracovného pomeru: plný úväzok
   Viac informácií

Samostatný servisný IT Technik (mladší špecialista )

zavrieť

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti
• Samostatná analýza potrieb zákazníka v oblasti IT infraštruktúry, komunikácia s obchodným tímom
• Príprava technických podkladov do ponúk
• Design infraštruktúry / riešenia
• Implementácia riešení na báze MS Windows
• Ladenie infraštruktúry, optimalizovanie chodu, výkonnosti a sledovanie dostupnosti serverov
• Vypracovanie inštalačnej a užívateľskej dokumentácie
• Komunikácia nielen na technickej, ale aj procesnej a obchodnej úrovni

Požiadavky na pozíciu
• SŠ/VŠ vzdelanie technického smeru
• Min. 3 rokov skúsenosti so serverovým OS, primárne MS Windows Server 2008, 2012
• Znalosť virtualizačných nástrojov
• Znalosť MS Active Directory a MS Windows Server Systém
• Znalosť HW (lokalizovanie chyby v PC/NTP/Server/Tlačiareň)
• Schopnosť samostatne realizovať servisné zásahy
• Výhodou skúsenosť s inštaláciou a implementáciou nových riešení (napr. implementácia novej aplikácie a pod.)
• Výhodou znalosť sieťových topologických riešení
• Anglický jazyk na komunikatívnej úrovni
• Vodičský preukaz B

Iné výhody, ktoré ponúkame
• Perspektívnu a zaujímavú prácu,
• Možnosť ďalšieho vzdelávania, odborného i profesijného rastu
• Motivujúce finančné ohodnotenie
• Firemné športové a spoločenské podujatia

Osobnostné predpoklady
• Dobré komunikačné schopnosti
• Analytické myslenie
• Schopnosť samostatnej práce aj práce v tíme
• Profesionalita, zodpovednosť, orientácia na výsledok a proaktívny prístup
• Zdravé ambície a chuť sa rozvíjať
• Schopnosť riešiť súbežne viacero pridelených úloh
• Schopnosť samostatne stanoviť priority prideleným úlohám

Miesto výkonu práce: Bratislava a okolie
Ponúkaný plat (brutto): dohodou

zavrieť

Kontakt

Práca s informačnými technológiami si vyžaduje neustály kontakt s našimi zákazníkmi, preto nemusia byť naši pracovníci počas pracovnej doby vždy prítomní v svojich kanceláriách, alebo Vám byť k dispozícii. Preto si Vás v prípade požadovaného osobného stretnutia v našich priestoroch dovolíme poprosiť o telefonické dohodnutie termínu stretnutia vopred.

Centrála
Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
Pobočka
Priemyselná 1
031 01 Liptovský Mikuláš
Slovensko
Pobočka
Ružová dolina 6
821 08 Bratislava
Slovensko
Synergon a.s.
Partizánska cesta 5565/77
974 01 Banská Bystrica
Slovensko
identifikačné údaje

Identifikačné údaje

zavrieť

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica v odd. Sa, vložka č. 1096/S.
IČO:46 928 073
IČ DPH: SK2023651608
DIČ: 2023651608
IBAN: SK5109000000005036080199

Kontakt
obchod:     +421 48 281 22 19
helpdesk:   +421 48 281 22 22
sekretariat: +421 48 281 22 11
Email